Nesnelerin Interneti IoT

Nesnelerin İnterneti

Internet of Things, (IoT)

Nesnelerin İnterneti ( IoT) Nedir?

Nesnelerin interneti (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür.

lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre

IoT Kullanım Amaçları

Kişilerden, kontrol cihazlarından ve kablolardan bağımsız otonom sistemler ve bu sistemlerin kontrolü ve takibi asıl ortaya çıkış amacıdır. Şu ana kadar internete bağlı 26 milyar cihaz mevcuttur ve bu sayı çok hızlı bir şekilde artacaktır. Nesnelerin interneti uygulamaları gruplarla sınırlı değildir ancak etki alanlarını bireysel, sanayi veya endüstri kapsamaktadır. IoT ürünleri, uygulama türüne göre sınıflandırılır. Bunlar; akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı şehir, akıllı ev, akıllı ortam olarak gruplandırılabilmektedir.

lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre iot
lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre

Global

Dünyanın Her Yerinden Erişim

Internet erişim olan her yerden hızlıca erişip kontorllerin sağlanması bu teknolojinin çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıstır.

lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre iot
lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre iot

kontrol ve takip

Uzaktan Kontrol

Uzaktaki IoT'lerle anlık yada belli bir periyod dahilinde haberleşip uç noktadaki cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Tarımda kullanılan su sayaçlarının uzaktan açılıp kapatılması ve tüketim değerlerini uygulama sunucusuna yükleyerek faturalandırılma yapılması gibi örnekleri çoğaltılabilir.

lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre iot
lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre iot

SENKRONİZASYON VE YENİ FONKSİYON EKLEME

Uzaktan Yazılım Güncelleme

Uzaktaki cihazlara yeni yazılım yükleme normal sistemlere göre daha kolaydır. Uzaktan Yazılım güncelleme sayesinde cihaz basına gitmeden kablo ve tesisat kullanmadan cihazlarınızın yazılımlarını güncelleyerek yeni yazılım ve özelliklere erişiminiz hızlıca olabilmektedir.

Hızlı Destek

IoT cihazları ile istenilen anda çok hızlı bir şekilde destek verilebilmektedir. Ayrıca bu destek uzaktan olduğu için önemli maliyet kazançları olmaktadır.

lora lorawan atlas sayaç ultrasonik kalorimetre iot

IoT Kullanım Alanları

Nesnelerin interneti uygulamaları gruplarla sınırlı değildir ancak etki alanlarını bireysel, sanayi veya endüstri kapsamaktadır. IoT ürünleri, uygulama türüne göre sınıflandırılır. Bunlar; akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı şehir, akıllı ev, akıllı ortam olarak gruplandırılabilmektedir.

EndüstriIoT sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri ve makine ağı ile endüstride üretim ve tedarik zinciri ağlarının gerçek zamanlı optimizasyonu ile ilgilenir. 


► Gerçek zamanlı izleme ve süreçlerin kontrolü

► Özel iletişim ve internet teknolojileri ile akıllı makineleri, akıllı sensörleri, akıllı denetleyicileri görevlendirme

► Yüksek hassasiyetli otomasyon ve kontrol sayesinde güvelik, güvenilirlik ve güvenilebilirliği en üst seviyeye çıkartmak

Enerji YönetimiEnerji yönetim sistemleri ile ilgilenen IoT, akıllı otomasyonun yanı sıra akıllı şebekeler ile şebekeyi izleme ve kontrol imkanı sunmaktadır.


► Gelişmiş ölçüm yapısı (AMI)

► SCADA (Denetim Kontrolü ve Veri Toplama)

► Akıllı invertörler

► Enerji tüketen cihazların uzaktan kumanda işlemi

Medikal


IoT, belirli ölçüde mobil dijital medikal sistemlerin gelişmesini sağladı. Böylelikle sensör ağları ile vücudun birden çok fizyolojik parametlereleri anlık olarak elde edilebilir oldu. Bu alanda nesnelerin internetinin görevleri aşağıdaki gibidir.

► Uzaktan sağlık izleme

► Acil bildirim sistemleri

► Giyilebilir IoT cihazlar

► Gerçek zamanlı bebek izleme

hello